Zwrot podatku z Niemiec za pracę w 2022 roku

Zwrot podatku z Niemiec
Średni zwrot podatku z Niemiec wynosi 936 euro.

Przyjmujemy już wnioski na zwrot podatku z Niemiec za pracę w 2022 roku. Zwrot podatku z Niemiec przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała w Niemczech, oraz za którą pracodawca odprowadzał podatek do Finanzamtu. Średnie zwroty podatku z Niemiec wynoszą 936 euro.

Posiadamy autoryzację niemieckiej Steuerberaterkammer. Oznacza to, że urząd przyjmuje nasze rozliczenia bezpośrednio od nas, gdyż mamy odpowiednie uprawomocnienia i szybciej udziela nam informacji zwrotnych. Oznacza to także, że nasze sprawy rozpatrywane w pierwszej kolejności. Dla naszych Klientów oznacza to szybsze zwroty podatku.

Dla naszych Klientów zawsze wykonujemy bezpłatną kalkulację w celu oszacowania wysokości zwrotu podatku z niemieckiego.

Nasza usługa o zwrot podatku z Niemiec nie kończy się z chwilą wysłania zeznania podatkowego do Urzędu w Niemczech. Sprawa naszego klienta jest naszą sprawą do chwili, kiedy nasz klient otrzyma pieniądze. W sytuacji gdy Klient otrzyma niższą kwotę zwrotu w stosunku do tej, którą wyliczyło nasze biuro, w imieniu Klienta składamy odwołanie do niemieckiego urzędu finansowego.

Pomagamy również w uzyskaniu zasiłku rodzinnego Kindergeld z Niemiec.

Prawo do otrzymania zasiłku Kindergeld mają osoby, których dziecko nie ukończyło 25 lat i nadal się uczy. O niemiecki zasiłek rodzinny można starać się do 6 miesięcy wstecz. Zasiłek można otrzymywać także na dzieci przysposobione i na dzieci współmałżonka, jeżeli należą do wspólnego gospodarstwa domowego.

Rozliczenie dla polskiego urzędu skarbowego PIT 36/ZG

Przy składaniu zeznania podatkowego jesteśmy zobowiązani do przedstawienia naszych dochodów z innych części świata (jeśli pracowaliśmy poza granicami Niemiec), a także poinformowania Finanzamtu o dochodach na terenie Polski. Do tego niezbędny będzie formularz UE/EOG, wydawany przez polski urząd skarbowy (koszt 17 zł za każdy rok podatkowy). Dokument ten można uzyskać dopiero po sporządzeniu i złożeniu zeznania podatkowego PIT36/ZG (informującego o zarobkach w Polsce i za granicą) w polskim urzędzie skarbowym.

Możemy wykonać dla Państwa rozliczenie dla polskiego urzędu skarbowego PIT36/ZG, które jest konieczne jeżeli w roku podatkowych osiągnęło się dochody w Polsce.

Odzyskamy kartę podatkową od niemieckiego pracodawcy

Do rozliczenia podatku z Niemiec niezbędny jest dokument Lohnsteuerbescheinigung pozyskany od pracodawcy, lub miesięczne odcinki z wypłaty (Abrechnung). Jeżeli nie posiadają Państwo tych dokumentów możemy je dla Państwa pozyskać.

Jeżeli pracowałeś w Niemczech w 2022 roku to odbierz należne Ci pieniądze! Średni zwrot podatku z Niemiec wynosi 936 euro. Wypełnij poniższy formularz a otrzymasz 15% rabatu na rozliczenie podatku z Niemiec.

  Tags: , , , , ,
  e-zwrotpodatku
  +48 507 333 209
  Polityka prywatności
  Partnerzy

  Wszelkie prawa zastrzeżone
  Strona i marka e-zwrotpodatku.pl są własnością Biura Doradczego Poltax z siedzibą w Warszawie (01-434), ul. Obozowa 82a/17
  Wtórna publikacja lub rozpowszechnianie treści umieszczonych na każdym ekranie serwisu e-zwrotpodatku.pl w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Biura "Poltax" zabronione

  Copyright: 2017-2023