Zasiłki z Niemiec i Holandii

Niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld

Kindergeld jest zasiłkiem rodzinnym na dzieci mieszkające zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Niemiecki Kindergeld wypłacany Polakom zamieszkującym i zatrudnionym w Niemczech, którzy podlegają tam obowiązkowi podatkowemu i odprowadzają należne składki.

– od 01.01.2018 zasiłek można uzyskać tylko za okres do pół roku wstecz,

– niemiecki zasiłek Kindergeld przyznawany jest na dzieci do 25 roku życia pod warunkiem, że dalej się uczą,

– możliwe jest jednoczesne pobieranie 500+ (Polska) i zasiłku Kindergeld (Niemcy) – zasiłek w Niemczech jest pomniejszany o kwoty otrzymane w Polsce,

– do uzyskania zasiłku Kindergeld niezbędne jest posiadanie numeru identyfikacyjnego i meldunku na terenie Niemiec,

– aby móc ubiegać się o Kindergeld, jest posiadanie zameldowania z dziećmi w Polsce (przeważnie rodzica pozostającego w kraju jako opiekun),

– kwoty przyznawane przez Familienkasse wynoszą odpowiednio:

– osoby oddelegowane do pracy w Niemczech przez polskiego pracodawcę mogą starać się o świadczenie Kindergeld.

Prowizja za przygotowanie i wysłanie wniosku o zasiłek rodzinny w Niemczech wynosi 12% netto od kwoty odzyskanego zwrotu, nie mniej niż 89 EURO netto.

Nasza firma nie ogranicza się tylko do wysłania wniosku o zasiłek Kindergeld do urzędu niemieckiego. Jesteśmy i pomagamy Klientowi do czasu wypłaty wszystkich należnych świadczeń z tytułu Kindergeld. W przypadku jakichkolwiek problemów Klient zawsze może liczyć na naszą pomoc.

Wypełnij poniższy formularz a otrzymasz 15% rabatu. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin!

  Holenderski zasiłek rodzinny Kinderbijslag

  O zasiłek rodzinny Kinderbijslag mogą się ubiegać wszystkie osoby pracujące na terenie Holandii, których pracodawca odprowadza składki na holenderskie ubezpieczenie społeczne.

  – zasiłek można uzyskać za okres do 12 miesięcy wstecz,

  – Kinderbijslag przyznawany jest na dzieci do 18 roku życia pod warunkiem, że dalej się uczą,

  – świadczenie to można uzyskać także po rozwodzie, w trakcie separacji i na dzieci przysposobione,

  – niezbędne dokumenty potrzebne do otrzymania Kinderbijslag: zaświadczenie o wspólnym meldunku z dziećmi w Polsce, Jaaropgaaf (lub ostatni Salaris), unijne akty małżeństwa i urodzenia dzieci,

  – kwoty przyznawane na dzieci wypłacane są kwartalnie i prezentują się następująco:

  – do kwot zawartych powyżej należy doliczyć Kindgebonden budget, wysokość tego dodatku zależy od ilości dzieci i zarobku, a minimalnie wynosi 1150 euro,

  – możliwe jest jednoczesne pobieranie 500+ (Polska) i zasiłku Kinderbijslag (Holandia) – zasiłek z Holandii jest pomniejszany o kwoty otrzymane w Polsce.

  Wysokość prowizji za przygotowanie i wysłanie wniosku o zasiłek rodzinny w Holandii wynosi 12% netto od kwoty odzyskanego zwrotu, nie mniej niż 89 EURO netto.

  Nie ograniczamy się tylko do wysłania wniosku o zasiłek Kinderbijslag do urzędu w Holandii. W przypadku jakichkolwiek problemów Klient zawsze może liczyć na naszą pomoc. Jesteśmy z Klientem do czasu wypłaty wszystkich należnych świadczeń z tytułu Kinderbijslag.

  Wypełnij poniższy formularz a otrzymasz 15% rabatu. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin!

   Tags: , , , , , ,
   e-zwrotpodatku
   +48 507 333 209
   Polityka prywatności
   Partnerzy

   Wszelkie prawa zastrzeżone
   Strona i marka e-zwrotpodatku.pl są własnością Biura Doradczego Poltax z siedzibą w Warszawie (01-434), ul. Obozowa 82a/17
   Wtórna publikacja lub rozpowszechnianie treści umieszczonych na każdym ekranie serwisu e-zwrotpodatku.pl w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Biura "Poltax" zabronione

   Copyright: 2017-2023