Ubieganie się o Kindergeld nie musi być trudne

Jednym z wielu świadczeń w Niemczech, wypłacanych zarówno Niemcom jak i przyjezdnym jest zasiłek na dzieci Kindergeld. Kto w takim razie może się ubiegać o dodatkowe środki? Postaramy się wyjaśnić poniżej.

Kindergeld w Niemczech przysługuje już na pierwsze dziecko.
Kindergeld w Niemczech przysługuje już na pierwsze dziecko.

People photo created by freepik – www.freepik.com

Jeśli jedno z rodziców pracuje (lub pracowało) w Niemczech, a drugie przebywa z dzieckiem w Polsce (lub na terenie Niemiec) to istnieje możliwość wystąpienia o świadczenie Kindergeld do kasy rodzinnej – Familienkasse. O dodatek ten można wnioskować na dzieci własne, przysposobione, oraz na dzieci współmałżonka, w wieku do 25 roku życia (pod warunkiem, że dziecko w dalszym ciągu się uczy).

Ile można otrzymać zasiłku Kindergeld?

Rząd niemiecki każdego roku podwyższa kwoty zasiłków. W roku 2017 kwota dodatku dla osób posiadających jedno dziecko wynosiła €192, natomiast w roku 2018 możemy już otrzymać €194 miesięcznie. Wysokość dodatku zależy od ilości posiadanych pociech. Poniżej przedstawiamy wysokość zasiłku o jaki można się starać:

O dodatek Kindergeld można ubiegać się za 6 miesięcy wstecz (decyduje data wpłynięcia wniosku do Niemiec), a żeby go uzyskać należy złożyć szereg niezbędnych dokumentów.

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku o Kindergeld?

Kolejnym niezbędnym warunkiem, który należy spełnić jest wspólny meldunek osoby opiekującej się z dzieckiem na terenie Polski lub Niemiec.

Jak długo czeka się na wypłatę zasiłku Kindergeld?

O przyznaniu prawa do zasiłku zawsze decyduje Familienkassee. Zwykle okres oczekiwania na decyzję wynosi od 6 do 12 miesięcy, a wszystkie sprawy są rozpatrywane indywidualnie. Jednakże czasami zdarza się, że decyzje zostają wydane nawet w 3 miesiące od momentu złożenia wniosku. W przypadku zakończenia pracy na terenie Niemiec automatycznie powstaje obowiązek powiadomienia o tym fakcie kasy rodzinnej w Niemczech. Koniec zatrudnienia jest jednoznaczny z utratą prawa do otrzymywania świadczenia Kindergeld.

Samodzielnie czy z pomocą firmy?

Wniosek o zasiłek na dziecko można złożyć samodzielnie. Jednakże cała procedura jest długa i uciążliwa, a także należy być przygotowanym na kontakt z pracownikami Familienkasse w celu wyjaśnienia niezbędnych kwestii. Brak kontaktu może spowodować wydanie decyzji o odmowie i jednoczesnej utracie dodatkowych funduszy.

Dlatego warto zgłosić się o pomoc do wyspecjalizowanej firmy, która nie tylko złoży wniosek do urzędu, ale będzie z Klientem do czasu wypłaty całego należnego świadczenia, a w razie w potrzeby złoży odwołanie do niemieckiego urzędu lub sądu.

Załatwimy wszystkie formalności związane z Kindergeld. Z nami szybko otrzymasz dodatkowe środki na wychowywanie dzieci! Skontaktuj się z nami!

  Tags: , , , ,
  e-zwrotpodatku
  +48 507 333 209
  Polityka prywatności
  Partnerzy

  Wszelkie prawa zastrzeżone
  Strona i marka e-zwrotpodatku.pl są własnością Biura Doradczego Poltax z siedzibą w Warszawie (01-434), ul. Obozowa 82a/17
  Wtórna publikacja lub rozpowszechnianie treści umieszczonych na każdym ekranie serwisu e-zwrotpodatku.pl w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Biura "Poltax" zabronione

  Copyright: 2017-2023