Rozliczenie podatku z Niemiec a niemiecka emerytura

Czy pobieranie niemieckiej emerytury spowoduje obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w niemieckim urzędzie skarbowym? Jakie dokumenty są niezbędne do sporządzenia zeznania? Czy w przypadku rozliczenia można liczyć na jakieś ulgi? Wszystko o czym musisz wiedzieć znajdziesz w artykule poniżej.

Rozliczenie podatku z Niemiec a niemiecka emerytura
Rozliczenie podatku z Niemiec a niemiecka emerytura

Czy złożenie deklaracji podatkowej jest konieczne?

Wszystkie świadczenia emerytalne wypłacane Polakom z Niemiec są zwolnione z podatku na terenie Polski. Jednakże wykazanie dochodów u polskiego fiskusa nie zwalnia podatnika od złożenia zeznania podatkowego w Niemczech. Stanowi o tym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na obowiązek rozliczenia się z Niemieckim fiskusem ma wpływ wysokość emerytury i dochodów światowych z danego roku podatkowego, a także to czy podatnik posiada ograniczony lub nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Niemiec.

Rodzaj obowiązku podatkowego ma również wpływ na to, w jakim stopniu opodatkowana jest emerytura:

Ograniczony obowiązek podatkowy

Podatnicy, którzy pobierają emeryturę z Niemiec, jednocześnie mieszkając na terenie Polski, a ich dochody światowe przekraczają próg dochodów możliwych do uzyskania w danym roku podatkowym posiadają ograniczony obowiązek podatkowy. W takim wypadku emerytura jest opodatkowana w 100% ,a kwota wolna od podatku nie przysługuje osobie rozliczającej się. Podatnik ma również obowiązek złożenia deklaracji do niemieckiego fiskusa.

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Nieograniczony obowiązek podatkowy posiadają osoby mieszkające w Niemczech i posiadające tam meldunek lub osoby które przepracowały powyżej 183 dni w danym roku podatkowym. Podatnicy Ci nie posiadają obowiązku składania deklaracji pod warunkiem, że nie przekroczyli kwoty wolnej od podatku Grundfreibetrag (w roku 2018 kwota wolna od podatku wynosi 9tys. euro). W przypadku przekroczenia 9 tysięcy euro, część emerytury musi zostać opodatkowana, a oprocentowanie zależne jest od daty odejścia na emeryturę.

Dokumenty niezbędne do złożenia deklaracji

Do przygotowania deklaracji podatkowej dla osób otrzymujących świadczenia emerytalne niezbędne są:

Możliwe odliczenia i ulgi

W przypadku składania deklaracji do urzędu w Niemczech można odliczyć koszty hospitalizacji na ternie Niemiec lub koszty za usługę doradcy podatkowego (Steuerberatera). Aby móc skorzystać z tych ulg niezbędne będzie udokumentowanie skorzystania z dwóch powyższych usług.

Wezwanie do rozliczenia

Obowiązek rozliczenia się z niemieckim fiskusem powstaje również w przypadku otrzymania wezwania do rozliczenia. W takim przypadku należy jak najszybciej rozliczyć się ze świadczeń emerytalnych na terenie Niemiec. Brak sporządzenia odpowiedniej deklaracji może skutkować karami w formie grzywny.

Jeżeli pracujesz na terenie Niemiec lub pobierasz niemiecką emeryturę, skontaktuj się z naszymi specjalistami w celu uzyskania pomocy z rozliczeniem.

  Tags: , , , , ,
  e-zwrotpodatku
  +48 507 333 209
  Polityka prywatności
  Partnerzy

  Wszelkie prawa zastrzeżone
  Strona i marka e-zwrotpodatku.pl są własnością Biura Doradczego Poltax z siedzibą w Warszawie (01-434), ul. Obozowa 82a/17
  Wtórna publikacja lub rozpowszechnianie treści umieszczonych na każdym ekranie serwisu e-zwrotpodatku.pl w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Biura "Poltax" zabronione

  Copyright: 2017-2023