Czy utracisz prawo do zasiłku Kindergeld gdy pobierasz 500 plus?

Prawo unijne nie pozwala na powielanie jak również kumulowanie przysługujących świadczeń rodzinnych, tzn. pobierania świadczeń w całej przysługującej kwocie jednocześnie z kraju macierzystego i kraju, w którym jest nawiązany stosunek pracy.

Czy utracisz prawo do zasiłku Kindergeld?
Czy utracisz prawo do zasiłku Kindergeld?

People photo created by freepik – www.freepik.com

W sytuacji gdy wysokość świadczeń rodzinnych różni się w obu krajach cała kwota świadczenia jest wypłacana przez jedno państwo zaś drugie wypłaca jedynie różnicę pomiędzy wyższą i niższą kwotą.

Zatem osobom, które korzystają w Polsce ze świadczenia Rodzina 500+ i pracując w Niemczech mają jednocześnie prawo do zasiłku Kindergeld tenże zasiłek nie zostanie wypłacony w całości. Od przysługującej kwoty zasiłku Kindergeld zostanie odliczone świadczenie pobrane z Programu Rodzina 500 plus.

Przykład 1: Małżonek pracuje w Niemczech, natomiast małżonka nie pracuje i przebywa z dziećmi w Polsce – zasiłek Kindergeld zostanie wypłacony w pełnej kwocie, jeśli nie jest pobierane świadczenie z Rodzina 500 plus. Co ważne – w tym przypadku dochód nie jest brany pod uwagę, ponieważ przy przyznawaniu zasiłku Kindergeld prawo uwzględnia jedynie warunek edukacji dziecka do ukończenia dwudziestego piątego roku życia.

Przykład 2: Gdy jeden z małżonków pracuje w Niemczech, a drugi przebywa w Polsce i tam pobiera świadczenie 500 plus – z Niemiec zostanie wypłacona różnica pomiędzy wyższą i niższą kwotą świadczeń.

Przykład 3: Gdy oboje Małżonkowie pracują w Niemczech mają prawo do zasiłku Kindergeld.

Porównanie wysokości świadczeń rodzinnych Kindergeld i Rodzina 500 plus

Niemcy – Kindergeld Polska – 500 plus
pierwsze dziecko194 eurokryterium dochodowe
drugie dziecko194 euro118 euro
trzecie dziecko200 euro118 euro
czwarte i kolejne225 euro118 euro
Tags: , , , ,
e-zwrotpodatku
+48 507 333 209
Polityka prywatności
Partnerzy

Wszelkie prawa zastrzeżone
Strona i marka e-zwrotpodatku.pl są własnością Biura Doradczego Poltax z siedzibą w Warszawie (01-434), ul. Obozowa 82a/17
Wtórna publikacja lub rozpowszechnianie treści umieszczonych na każdym ekranie serwisu e-zwrotpodatku.pl w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody Biura "Poltax" zabronione

Copyright: 2017-2023